HURTOWNIA UL. GIZEWIUSZA 19 - tel. 728 545 524 || SKLEP UL. KOPERNIKA 1/4 - 89 648-66-24

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM KAREN.ILAWA.PL


1. DANE SKLEPU karen.ilawa.pl Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy karen.ilawa.pl. FHU KAREN Wojciech Karczewski z siedzibą w Iławie ul. Gizewiusza 19 14-200 Iława o numerze NIP 744-100-18-25 oraz REGON 510078823. Tel. (89) 648-66-06.

E-mail: hurtownia.karen@gmail.com numer konta bankowego: 50 1020 5558 1111 1924 3910 0019

2. ZAMÓWIENIA Zamówienia składane w Sklepie wysyłane są firmą kurierską DPD LUB INPOST

3. OFERTA Bieżąca oferta sklepu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.karen.ilawa.pl Klient zapoznaje się z asortymentem Sklepu i poprzez tę stronę składa zamówienie. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem zamówienia i szczegółami jego realizacji na adres mailowy podany podczas zakupów.

4. WARUNKI SPRZEDAŻY Aby umowa sprzedaży mogła zostać prawidłowo zawarta należy złożyć zamówienie on-line, czyli przez koszyk zamówień strony internetowej sklepu oraz potwierdzić że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek płatności. Sklep wysyła klientowi e-mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Klient może złożyć zamówienie bez rejestracji swoich danych w bazie sklepu. Sklep karen.ilawa.pl do każdego złożonego zamówienia dołącza dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Chęć otrzymania faktury powinna być zgłoszona w formularzu podczas składania zamówienia. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona na firmę, należy również podać dane oraz NIP firmy.

5. CENA I DOSTAWA Wszystkie ceny produktów w sklepie podawane są z podatkiem VAT i walucie polskich złotych.
Cena umieszczona na stronie produktu nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy jest różny w zależności od wybranego sposobu dostawy. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena produktu, koszt jego dostawy, koszt obsługi płatności. W koszyku zamówień konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitego kosztu zamówienia uwzględnia wszelkie opłaty za transport i obsługę płatności.

6. FORMA DOSTAWY Zakupione towary dostarczone są kupującemu, wedle wyboru:

  • DPD przesyłka kurierska: 18,99zł paczka do 30kg
  • DPD przesyłka kurierska płatność przy odbiorze: 21,99zł paczka do 30kg
  • Paczkomaty 24/7 InPost – 15,00zł paczka do 20kg

Zamówienie złożone w Sklepie zostanie nadane w ciągu 3 dni roboczych od momentu jego przyjęcia gdy konsument wybrał formę płatności przy odbiorze lub w ciągu 3 dnia roboczego od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie. Przewidywany czas doręczenia to 1 do 2 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy przesyłki przez konsumenta.

Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu wysyłki do 7 dni w przypadku chwilowego braku magazynowego o czym poinformuje klienta drogą mailową.

7. FORMA PŁATNOŚCI Klient może zapłacić za zamówione towary wedle własnego wyboru:
przelewem tradycyjnym w formie przedpłaty na rachunek bankowy sklepu karen.ilawa.pl

Nazwa banku: Inteligo Nr konta: 50 1020 5558 1111 1924 3910 0019 podając w tytule przelewu numer zamówienia oraz nazwisko osoby kupującej. Możliwa jest też płatność gotówką w chwili otrzymania przesyłki od kuriera.

8. REKLAMACJE W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysyłając pocztą lub na adres email hurtownia.karen@gmail.com do formularza reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu tj. Paragon Fiskalny lub Fakturę VAT. W Przypadku wysłania drogą elektroniczną zaleca się dołączenia zdjęć uszkodzonego produktu. Na żądanie sprzedawcy konsument odsyła reklamowane towary do siedziby sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji po dokonaniu oględzin towaru lub zaopiniowaniu przez rzeczoznawcę. Koszty odesłania reklamowanego towaru pokrywa kupujący. Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad lub zwrotu pieniędzy na podany nr konta.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT TOWARU Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów.
Okres odstąpienia, wygasa po czternastu dniach liczonych od dnia, w którym konsument albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów.
Konsument informuje sklep karen.ilawa.pl przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy. Sprzedawca nie zwraca konsumentowi kosztów odsyłki towaru. Zwrotu płatności dokonuje się na podany numer konta przez kupującego. Konsument odsyła towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem okresu czternastu dni. Odsyłane towary winny być w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów. Konsument pokrywa tylko koszty bezpośrednie zwrotu towarów.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Sklep karen.ilawa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.

11. DANE OSOBOWE Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych karen.ilawa.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i do ich poprawienia.

12. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO”. Więcej informacji tutaj.

 

13. ZAŁĄCZNIKI

Formularz Reklamacji  PDF

Formularz Odstapienie od umowy na odleglosc PDF

Koszyk

0
image/svg+xml

Koszyk jest pusty

Przejdź do zakupów